Centrum duševního zdraví Podskalí

Poskytujeme terénní a ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním nemocněním. Ti u nás mohou využívat psychiatrickou a psychoterapeutickou podporu, služby klinického psychologa nebo pomoc našich sociálních pracovníků při zvládání běžných životních situací, včetně například pomoci s hledáním zaměstnání. Všechny naše služby jsou bezplatné a spolupráce s námi je ryze dobrovolná.

Prinicipy naší práce

Ctíme individuální a profesionální přístup

 • Pracujeme systémem case management – každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob.
 • Během začátku možné spolupráce zjišťujeme potřeby, přání a situaci každého.
 • Naše podpora je zjištěným potřebám přizpůsobená a velmi individuální.
 • Setkání s klientem probíhají u něj doma, v nemocnici, na našem pracovišti nebo jinde podle potřeby.
 • Citlivě a trpělivě hledáme cestu ke klientům, kteří mají tendenci v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně odmítat veškerou péči a uzavírat.

Pracujeme se základními principy zotavení (recovery)

 • Víme, že duševním onemocněním může onemocnět kdokoli.
 • Věříme, že z duševního onemocnění se dá zotavit.
 • Vnímáme každého člověka především jako jedinečného a rovnocenného partnera.
 • Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu

Komu a jak pomáháme

Naše centrum podporuje dospělé osoby se závažným duševním nemocněním z okruhu psychóz, poruch nálad či s poruchou osobnosti. V oblasti duševního zdraví spolupracujeme též s lidmi s duální diagnózou (kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti). Vítáme spolupráci s rodinnými příslušníky či osobami blízkými klientovi, jemuž pomáháme

Kdy nejčastěji pomáháme

 • Při chronických bludech a halucinacích.
 • Při nedostatečném náhledu na nemoc a vyhýbání se léčbě.
 • Při opakovaných výjezdech záchranné služby nebo Policie ČR do domácnosti.
 • Při opakované hospitalizaci.
 • Při agresivitě nebo sebevražedné tendenci.
 • Při rychlém střídání psychických stavů.
 • Při narušení kognitivních funkcí, jako je neschopnost plánování a rozhodování.
 • Při omezené schopnosti péče o sebe a domácnost.
 • Při osamělosti, bezdomovectví, nezaměstnanosti v produktivním věku.

Jakou konkrétní pomoc nabízíme

 • Podporu při aktivizaci a zapojení do běžné komunity.
 • Sociální poradenství (dávky, dostupné služby, dluhy atd.).
 • Sledování celkového zdravotního stavu klienta.
 • Podporu při užívání medikace, pomoc při zajištění zdravotních prohlídek.
 • Pomoc při udržení nebo zlepšení kvality života.
 • Podporu v domácím prostředí.
 • Práci s rodinou a blízkými (edukace, společné schůzky atd.).
 • Zprostředkování psychiatrické péče a psychoterapeutických služeb.
 • Pomoc při hájení práv a zájmů.
 • Komplexní přístup k řešení obtížných životních situací.
 • Krizovou intervenci a psychologické poradenství.

Ze života Fokusu

Sledujte dění ve Fokusu a novinky
z oblasti duševního zdraví

V jaké lokalitě působíme

Zdravotní a sociální služby poskytujeme lidem, kteří žijí v městských částech Praha 1, Praha 2 a Praha 10 – Vinohrady a Vršovice.

Pokud nepatříte do naší spádové oblasti městské části Prahy 6, nebo hledáte pro sebe či pro své blízké jiný typ podpory, přejděte prosím do sekce Vyhledat jinou službu .

Financování a registrace

Provoz Centra duševního zdraví Prahy 6 je finančně podporován Městskou částí Praha 6.

Centrum je registrováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba Sociální rehabilitace (identifikátor 8785871)

Přejít nahoru